समय साकोस

रेमिट सेवा

बिदेश बाट पठाएको पैसा झिक्न र नेपाल भित्र कुनै पनि ठाउँ मा रकम पठाउन सकिने गरी हिमाल रेमिट को ब्यबस्था गरिएको छ ।

ई- सेवा

एयरलाईन टिकट्, ट्राभल बुकिङ तथा ई-सेवा सँग समबन्धी सम्पूर्ण काम हरु गरिन्छ ।